6 september 2014

Flyktingar

Olja på juteväv, 41x33 cm. Klar i juni 2014. Tillhör Jesper Andersson, Stockholm.

Målningen påbörjades nån gång under vintern, ungefär samtidigt som den här målningen blev klar. Jag tycker själv att båda är varianter på samma tema, ett tema som har med havet att göra. Havet som är den plats vi alla kommer från, havet som kan vara ett oöverstigligt hinder men också den enda vägen till det okända som väntar på andra sidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar