15 mars 2014

Ps. 139:23-24

Olja på duk, 30x24 cm, 1991. Tillhör Jesper Andersson, Stockholm.

   23. Utrannsaka mig, Gud, och känn
mitt hjärta;
           pröva mig och känn mina tankar,
24. och se till, om jag är stadd på
en olycksväg,
          och led mig på den eviga vägen.

             (Psaltaren 139:23-24)

1 kommentar: